Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Επιχειρώ

Από την Τρίτη 12 Μαρτίου έως και την Κυριακή 31 Μαρτίου και ώρα 18:00 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης προτάσεων για το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Επιχειρώ. Για την υποβολή της αίτησης συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Προγράμματος που είναι ανηρτημένος στην αντίστοιχη ενότητα.

Το ΥΠΕΝ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω ημερομηνιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο